Tag den rigtige beslutning – Kontakt GIESEL

Køberrådgivning

At købe hus eller lejlighed er for mange mennesker den største investering, man foretager i sit liv. En køberrådgivning giver jer tryghed i jeres køb af bolig.

Få en byggesagkyndig til at lave en byggeteknisk gennemgang af jeres kommende bolig, inden I beslutter jer.

GIESEL tilbyder køberrådgivning, som kan bidrage til, at den rette beslutning tages.

Vi kører på hele Sjælland.

Den bygningssagkyndige fra GIESEL vil gennemgå bygningen fra kælder til kvist sammen med jer og forklare, hvad eventuelle byggetekniske fejl og mangler kan have af konsekvenser samt komme med et skøn på, hvad en udbedring vil koste.

Herudover vil alle punkter i tilstandsrapporten, El-rapporten og Energimærkningen vil blive belyst.

Hvis I planlægger en om- eller tilbygning i forbindelse med købet, kan den bygningssagkyndige belyse, hvad der skal til for at realisere jeres drømme.

Den bygningssagkyndige vil give jer en samlet vurdering af ejendommens stand, så I med tryghed kan tage den rette beslutning.

En køberrådgivning koster kr. 4.000 inkl. moms og kørsel.

Kontakt os HER. Vi svarer indenfor 24 timer.

Den byggetekniske gennemgang vil have fokus på alle bygningsdele - bl.a.

Taget og lofterne:

 • Er taget udført korrekt?
 • Er der fugtskader, som giver anledning til råd, skimmel eller svamp i tagkonstruktionen?
 • Er taget ventileret korrekt?
 • Er der konstruktionsmæssige forhold i taget, som kan give anledning til skader?

Væggene, dørene og vinduerne:

 • Er facaderne og kældervæggene sikret mod opstigende grundfugt?
 • Er der sætningsrevner eller andre skader?
 • Er soklen udført korrekt?
 • Er der tegn på nedbrydning af døre og vinduer?
 • Er døre og vinduer fuget korrekt?
 • Hvordan er den generelle stand?

Terrændækket, etageadskillelserne og gulvene:

 • Er huset sikret mod radon?
 • Er der drænet? Eller bør der etableres dræn?
 • Gynger gulvene?
 • Er der konstruktionsmæssige forhold i terrændækket eller etageadskillelserne, som kan give anledning til skader?

Vi er altid opdateret på gældende normer og byggetekniske anvisninger fra bl.a.